dari rahim perawan tuan dilahirkan.
tiada tempat tuk terbaring nyaman,
setiap rumah menolak tuan.
tersisa kandang kecil di sudut kota betlehem,
dalam palungan tuan dibaringkan.
dengan kehangatan belai kasih ibunda,
dan perlindungan ayahanda terkasih.
diiringi kidung pujian para malaikat.

kandang itu tak layak bagi tuan
tapi dari palungan itu terpancar kehangatan dan kasih…
tak ada kemunafikan…
tak ada kebohongan…
tak ada kapalsuan hidup..
tak ada keserakahan dan keangkuhan…

juga tiada pernah terpancar keangkuhan seorang penguasa…
palungan itu jujur membuka diri dalam kehinaannya…
tak ada balutan indah menutupi kemunafikan manusia.

ditempat terpinggirkan oleh manusia,
seorag raja terlahir bagi kaum marjinal..
orang-orang pinggiran yang tersingkir oleh status dan prestise hidup,
tuan lahir untuk kaum yang berdosa.

dari kandang domba yg hina,
kemuliaan yg kudus terpancar.
palunganlah tempat terindah yg pernah ada…
ketika seorang raja terlahir dalam kekudusanNya.
pancaran kejujuran ditengah intrik kehidupan manusia…
pancaran keagungan dan kasih seorang raja pada rakyatnya…
disinilah hadiah terbesar diberikan…
anugrah keselamatan bagi setiap orang yang percaya…
sebuah tempat di rumah sang Raja didalam kekekalan.