Tags Archives

2 post(s) in salib

Pemberitaan Salib

Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.( 1 ...